+387 55/351-166
bravarija.dvorovi@gmail.com
slika

SEGMENTNE MAŠINE ZA SAVIJANJE LIMOVA


Opis proizvoda

Segmentne mašine za savijanje limova, radne dužine od 2 do 10 metara, flcerke i rund mašine.